FANDOM


Sprawozdanie z zebrania Zarządu Oddziału Warszawskiego PZE z dnia 22.11.2011 r.

Obecni: Mariusz Majewski, Elżbieta Szczerkowska, Hanna Libera, Justyna Lisiecka, Alina Mozer

Porządek zebrania 1. Nowy Zarząd 2. Sprawy finansowe 3. Propozycje działań na nową kadencję.

Ad.1 Dnia 19.11.2011 odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego PZE. Wybrany nowy Zarząd ukonstytuował się przydzielając następujące funkcje:

  1. przewodniczący - Mariusz Majewski
  2. wiceprzewodnicząca - Hanna Libera
  3. wiceprzewodnicząca - Elżbieta Szczerkowska
  4. skarbnik - Justyna Lisiecka
  5. sekretarz - Alina Mozer
  6. członek ds. kultury - Leokadia Rózik
  7. członek - Maria Bolek

Przewodniczący Mariusz Majewski przekazał informację o zaproszeniu przez p. Jakuba Lasotę z Oddziału kultury Stowarzyszenia „ Stacja Muranów” do udziału esperantystów w spotkaniu pt. „ Czytanie tekstów o Muranowie”. Spotkanie odbędzie się dnia 26 listopada 2011 o godz. 17:00 w budynku przy ul. Andersa 13.

Ad.2 W celu dokonywania operacji finansowych związanych z działalnością statutową, Oddział Warszawski PZE dysponuje już subkontem do konta ZG PZE. Osobami upoważnionymi do dokonywania operacji bankowych są:

  • przewodniczący - Mariusz Majewski
  • skarbnik - Justyna Lisiecka

Ad.3 Zarząd przedyskutował propozycje działań na nową kadencję i postanowił skoncentrować się na trzech zasadniczych sprawach: 1) Prowadzeniu prelekcji i konwersacji doskonalących znajomość języka. 2) Wychodzeniu na zewnątrz do różnych środowisk (prezentacje, wystawy, PIKNIK naukowy) i współpraca ze „Stacją Muranów”. 3) Nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi Oddziałami PZE

Protokołowała: Alina Mozer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki